Kompleksowa księgowość dla biznesu

Indywidualne podejście, doświadczenie, profesjonalizm

Getio Sp. z o.o. koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla biznesu w zakresie usług księgowych przy zastosowaniu systemu Microsoft Dynamics AX 2012.

Naszymi Klientami są wymagające podmioty krajowe oraz zagraniczne, dla których księgowość jest narzędziem wspierającym zarządzanie firmą. Dostosowujemy nasze rozwiązania do potrzeb klientów. We współpracy z klientami stawiamy na rzetelność danych finansowych oraz nowoczesne rozwiązania systemowe.

Zakres usług:

1. Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
1.1. Konfiguracja systemu księgowego
1.1.1. Konfiguracja modułów Microsoft Dynamics AX 2012 i pełna integracja z systemem księgowym
1.1.2. Zaawansowana automatyzacja procesów systemowych
1.2. Opracowanie procedur księgowych i obiegi dokumentacji
1.3. Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
1.4. Ewidencja dokumentów według wystandaryzowanego lub indywidulanie dostosowanego planu kont i standardowej lub indywidulanie dostosowanej polityki rachunkowości
1.5. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
1.6. Współpraca z audytorami
1.7. Doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej działalności Klienta
1.8. Wyprowadzenie zaległości w ewidencji księgowej

2. Dostęp online do danych księgowych

3. Zarządzanie płatnościami
3.1. Weryfikacja terminów płatności
3.2. Wprowadzanie i akceptacja przelewów

4. Fakturowanie
4.1. Wystawianie faktur sprzedaży
4.2. Wystawianie faktur korygujących

5. Podatki
5.1. Kalkulacje podatkowe
5.2. Sporządzanie deklaracji podatkowych
5.3. Dostarczanie deklaracji do stosownych instytucji
5.4. Kontakt z organami podatkowymi
5.5. Wsparcie w przypadku kontroli podatkowej, skarbowej oraz ZUS
5.6. Aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów skarbowych

6. Raportowanie do instytucji zewnętrznych

6.1. Raporty GUS
6.2. Raporty NBP
6.3. Intrastat

7. Monitorowanie rozrachunków z klientami i dostawcami

7.1. Windykacja
7.2. Potwierdzenia sald

8. Rachunkowość zarządcza

8.1. Opracowanie zasad kontrolingu
8.2. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
8.3. Analiza centrów wyników
8.4. Ocena wyniku finansowego
8.5. Analizy związane z optymalizacją kosztową w przedsiębiorstwie
8.6. Analiza wskaźnikowa
8.7. Sporządzanie raportów dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report)
8.8. Systematyczne dostarczanie z modułu Business Intelligence dowolnych analiz i raportów na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego
8.9. Analizy wymagane corocznie zakresem sprawozdania z działalności spółki

9. Konsolidacja

9.1. Raportowanie do grupy kapitałowej, pakiety konsolidacyjne
9.2. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

10. Zastępstwo personelu księgowego podczas długotrwałych lub nagłych nieobecności

Nasze zalety:

Zaawansowana automatyzacja procesów
Integracja systemu księgowego z systemami zewnętrznymi np. bank, sklep internetowy

Model obsługi

1. Dedykowany księgowy koordynujący pracę zespołu księgowego obsługującego danego klienta
2. Kontakt w ustalonych godzinach:
2.1. Telefoniczny
2.2. Mailowy
2.3. Połączenie Skype/Lync (również wideokonferencje)


Komunikat Zarządu Getio Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zarząd Getio Sp. z o.o. podaje do publicznej informacji Plan połączenia spółki Getio IP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka przejmująca) oraz Getio Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka przejmowana) z dnia 23 października 2019 r.

Zobacz plan połączenia

Kontakt w zakresie księgowości

Getio Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: 7010399208
REGON: 146912966
KRS: 0000479878

Nieograniczone
możliwości
Offer ico

Wyślij do nas zapytanie ofertowe,
a otrzymasz najlepszą propozycję.